Video

”Rörliga stillbilder” på lätt förbisedda företeelser i naturen.

Årstidernas växlingar vid ett småskaligt vattenkraftverk i min närhet.