Solo

Preludium, 1980, Violoncello

Varken eller allt, 1993, Alto flute

Gitarrdagbok, 1998, Guitar

Endera eller några, 1999, Bassoon

Suite for piano, 1999, Piano

Få av båda, 1999, Clarinet (B)

Samma, skillnad, 2000, English horn

Kanon kan Ann/Kan nå’n kan Ann, 2002, Flute

Tempus fugit, 2003, Marimba, crotales

Intonation och fuga fracta, 2007, Clavichord

Postmusikaliska etyder, 2013, Piano

Därom må man tiga, 2016, Piano

Prologos α, 2020, Piano

Prologos β, 2020, Piano

Sex fåstämmiga inventioner, 2024, Piano