Video

”Rörliga stillbilder” på lätt förbisedda företeelser i naturen.

Årstidernas växlingar vid ett småskaligt vattenkraftverk i min närhet.

Bilder tagna inblåst på en ö.

Två träd i vinter och vår.