Föredrag

Livets oväsen och musikens väsen
Föredrag på Kalvfestivalen 2014
Här berättar jag om min bakgrund, min ingång i musikkonsten och min musikfilosofi.

Den celesta harmonins uppgång och fall
Föredrag på Kalvfestivalen 2015
En genomgång av den västerländska konstmusikens historia
i ljuset av Oswald Spenglers historiefilosofi.