Musik

Beröring 1978

Christian Berg cello, Ingemar Fridell piano

Det här stycket var det första jag skrev efter att ha avslutat mina studier i kontrapunkt och satslära för Torsten Sörensson, och jag betraktar det som mitt opus 1. Jag strävar här efter den upplevelse av intensiv närvaro som musik kan skapa när man lyssnar med koncentration och tålamod på tonernas inneboende karaktärer. Det tillkom till stor del i ett övningsrum flera trappor upp i Stora Teatern, vid en svartskinande Yamaha-flygel, och det uruppfördes på en konsert med Göteborgs tonsättarförening 1980. Denna inspelning är från ett tonsättarporträtt i Ny Musik i Borås år 2000.

Sonatkrans 2002

Mats Persson, Kristine Scholz piano

Sonatkrans skrevs på beställning av pianoduon Persson/Scholz. Jag var vid tiden starkt påverkad av Inger Christensens berömda och överjordiskt vackra diktverk Fjärilsdalen. Denna är en sonettkrans, en intrikat form av sonettserie, och jag valde att strukturera min Sonatkrans efter samma form som dikten. Den är också det första större verket där jag använder mig av flera olika tidsskikt. Stämmorna rör sig oberoende av varandra i tiden, som moln på olika höjd som glider över himlen i olika hastighet.

Kanon kan Ann/Kan nå’n kan Ann 2002

Ann Elkjär Gustafsson flöjt

Kanon kan Ann bygger på s.k. linjär kontrapunkt av det slag som JS Bach använder i sina solosviter och som jag stiftat nära bekantskap med som cellist. Det är en tvåstämmig kanon där motivet förvandlas vid varje insats genom att det transponeras i olika modi.

Andra Kransen 2008

Gageego!

När jag berättade för konstnären Eleonor Holst om min Sonatkrans och dess tidsskikt, fick hon inspiration till en serie fjärilsmålningar, uppbyggda av sköra färgskikt i äggoljetempera. När jag sedan såg dessa målningar kände jag att temat kunde utvecklas med en helt annan musikalisk ingång. Resultatet blev Andra Kransen.

Fragment 30 2017

The Gothenburg Combo

Hur låter din favoritbok? var ett projekt som gitarrduon The Gothenburg Combo drev. Av de tolv verk som beställdes var detta ett. Det refererar till filosofen Herakleitos, vars verk bara återstår i fragment.

SEJ in memoriam 2018

Gageego!

I samband med hundraårsdagen för min lärare och vän Sven-Eric Johansson 2019, skapades en lång rad arrangemang, konserter och seminarier i Göteborg, där hans gärning gjort störst avtryck. Jag bidrog med flera föredrag och presentationer och med ett verk till hans minne som framfördes under Göteborgs orgelfestival.

Tilblivelser 2017

Varbergs Kammarkör, dir. Gunno Palmquist

Tilblivelser bygger på en dikt med samma namn av den danska poeten Marianne Larsen. Det har kommit att bli ett repertoarverk hos Varberg Kammarkör och framförts flitigt, bl.a. på deras turnéer.

Du kan lyssna på elektroakustiska verk här.

Se även min sida på SoundCloud.